E V O L V E

dolf3
Boekcover

20 jaar geleden begon ik aan het schrijven van dit boek. Ik was een  acupuncturist met passie voor de hele Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik was altijd op zoek naar de oorzaak van een ziekte en mijn honger naar kennis ernaar was enorm. Het fascineerde me waarom mensen ook bepaalde klachten hadden en dat het gedrag van mensen ook daar een rol in speelde. Er moet toch een oorzaak achter zitten, toeval bestaat immers niet. Destijds begon ik de oplossing achter deze vraag in voeding te zoeken. Wat was de invloed van voeding op het lichaam en kan verkeerd eten ook ziektes veroorzaken?

Nu lijkt dat een simpele vraag, maar 20 jaar geleden waren de mensen daar minder mee bezig. Ik las er veel over, gaf lessen en lezingen en wilde mijn kennis delen door middel van een boek. Ik vertelde mijn droom om een boek te schrijven aan Louis Toebak, die toen patiënt bij mij was. Hij was docent Frans en Nederlands en had een voorliefde voor talen. Ook beoefende hij tai qi, waardoor hij kennis en interesse had in de theorie achter de Chinese geneeskunde.

“Bingo”, dacht ik. “De perfecte persoon om mij met het vervaardigen van een boek te helpen.”

Maar om te komen tot een resultaat zijn er 5 fases nodig die we kunnen koppelen aan de Vijf Elementenleer. In heel dit boek zullen deze vijf fases besproken worden. De eerste fase om een goed boek te schrijven is kennis. Er is veel informatie nodig. Ook vernieuwende ideeën, zodat er bovendien iets ontstaat wat nog niet bestaat.  En hier ging het toentertijd al fout. Er was wel kennis, maar nog lang niet genoeg. Vergeleken met mijn collega’s docenten uit Antwerpen kwam ik als acupuncturist pas kijken. En de tweede stap om een boek te schrijven is om al die kennis te filteren, allerlei studiemateriaal bijeen te zoeken en een aantal boeken te lezen om tot een thema voor het boek te komen. Ook hier liep het spaak, omdat ik heel graag mijn kennis wilde delen; alleen wist ik nog niet  waarover ik dan zou schrijven. Uit gemakzucht had ik gekozen om een boek te schrijven over voeding, afvallen en dat volgens de Chinese voedingsleer uitgelegd. Evolutionair gezien stond dit idee van mij op uitsterven. Je moet nu eenmaal de 5 fases goed doorlopen tot een eindresultaat om te komen, terwijl ik al in de eerste twee bleef hangen.

15 jaar lang heeft dat boek mij als een Chinese draak die al vuurspugend aan mijn broek hing, achtervolgd. Ik kon het niet loslaten en wist ook niet waar te beginnen, totdat mensen mij steeds meer vroegen: “Waarom schrijf je geen boek? Je hebt immers zoveel kennis”. Ik ben toen met Tamara gestart, die al mijn geschreven teksten verzamelde en deze ook corrigeerde.

Ik begon te neigen richting de derde fase, de Water-fase. Ik had kennis, genoeg stof en materiaal om een boek te schrijven. Mijn thema was nog niet helemaal duidelijk, maar ik werd wel gemotiveerd om verder te gaan. Ik kwam zo af en toe in een soort flow. Ik kon schrijven, zonder dat ik er bij na hoefde te denken. De Water-fase is de balansfase. Alles moet aanwezig zijn om een goed boek te schrijven. Niet alleen kennis maar ook tijd, inspiratie en hulp van andere mensen. Ik kwam in aanraking met het boek Sapiens van Yuval Noah Harari. Het boeide me enorm waar deze historicus-filosoof over schreef. En plots viel mijn kwartje. Het ontstaan van de mens was feilloos te koppelen aan de Vijf Elementenleer. Ik zag verbanden die niemand eerder had gezien waardoor ik dit boek wel moest schrijven.

Op dat moment kwam ik Louis weer tegen. De kleine taaltechneut met een voorliefde voor de Oosterse geneeskunde. Hij kwam als een libel op een waterlelie juist op het goede moment. Hij heeft daarna enorm veel werk verricht door de teksten constant te corrigeren op taal en vorm. Hij nam de functie van de vuurspugende draak die aan mijn broek hing, over. Bijna vier jaar zijn we ermee bezig geweest om uiteindelijk de vierde fase aan Mieke over te laten. Eerst had ze samen met Ingrid en Natalka de teksten nagelezen om daarna het boek in deze fantastische vorm te gieten. De vierde fase is de Hout-fase. Die staat voor innovatie. Het boek werd door Mieke grafisch in een prachtige lay-out gezet. Haar zoon, Alexander, heeft mij op het spoor gezet hoe je foto’s zelf kan creëren door middel van kunstmatige intelligentie. Hoe innovatief kan het boek zijn!

Een boek moet je beleven. Het is meer dan alleen maar een hoopje letters. Uiteindelijk eindigt de cyclus in een vijfde fase, de Vuur-fase.  Die staat voor de vernieuwing en deze fase moet het boek iets nieuws brengen. Het moet mensen stimuleren om te veranderen. Het kan ook leiden naar een ander boek dat een vervolg is op dit eerste boek.

 

Je hebt een boek in je handen gepakt, dat niet alleen de gezondheid en het dieet behandelt, maar tevens over de relatie evolutietheorie en de Vijf Elementenleer uit het oude China gaat.

Het evolutiemodel waarover ik schrijf, kan je helpen om in je ontwikkeling te groeien en om ziektes te voorkomen.

Zoals je weet, vliegen de talrijke visies en hypes over gezondheid, voeding en allerlei diëten je om de oren. Jammer genoeg zijn wijzelf niet meer in staat om in te schatten wat wel of niet gezond is. De belangrijkste oorzaak is trouwens de constant veranderende adviezen van gerespecteerde gezondheidsinstanties; het is inmiddels onmogelijk om nog bij te houden wat er nu wel of niet goed voor je is.

 

Terecht vraag je je af waarom ik er toch voor gekozen heb om dit boek te schrijven. Tenslotte zijn er al zoveel schrijvers mij voorafgegaan.

Voor mij is de reden duidelijk, omdat - ondanks al die wijze boeken -  er nog weinig veranderd is. Sterker nog, je raakt verwarder dan ooit, omdat er zoveel verschillende, vaak tegenstrijdige adviezen zijn. En na duizenden boeken, diëten en levensstijlprojecten, bestaat er vreemd genoeg toch nog een behoefte aan een andere visie.

Waarom blijven zoveel mensen dan toch ongezond leven, ondanks het feit dat we allemaal denken te weten wat de oorzaak van gezondheidsklachten is? Die vraag fascineert me in hoge mate.

 

 

Enerzijds gaat dit boek over gezondheid en de bewustwording om met je voeding goed om te gaan en voor jezelf op alle mogelijke vlakken te zorgen. Het gaat over jouw persoonlijke Way of Life. Anderzijds leg ik uit hoe we mijn inziens gekomen zijn waar we nu als mens staan; hoe de evolutie de vijf fases (Aarde, Metaal, Water, Hout, Vuur) doorlopen heeft en hoe die aan de Vijf Elementenleer gelinkt zijn. Ik koppel deze fases aan de Vijf Elementenleer, omdat de Chinezen inzagen dat alles elkaar beïnvloedt en controleert om zo constant naar balans te neigen. Deze neiging naar balans veroorzaakt een evolutie.

 

Evolutie is een constante neiging naar balans in de loop van de tijd. Zou er geen balans zijn, dan sterft iets uit waardoor er ook geen evolutie mogelijk is.

 

De Chinezen gebruiken de Vijf Elementenleer om inzicht te krijgen wat er gebeurd in het lichaam. Deze Vijf Elementenleer integreer ik in de vijf fases die voor de mensheid tijdens de evolutie belangrijk waren om tot de hedendaagse mens uit te groeien.

 

Mijn doelstelling is om je in dit boek meer inzicht in gezondheid te geven. Verder wil ik dat je beseft wat gezondheid inhoudt, hoe je als mens door de evolutie veranderd bent en wat daar de gevolgen op je gedrag en lichaam kunnen zijn.

Mijn visie op gezondheid is namelijk een volledig andere. Heel anders dan alles wat er nu al op de boekenmarkt te vinden is. Zíj is meer gericht op de verandering die alle wezens constant doorlopen. Deze verandering vindt steeds op elk niveau plaats. Je kon nu eenmaal geen auto rijden, voordat het wiel was uitgevonden.

Je kan van alles zijn: mens, dier, bedrijf, huis, enzovoort, maar je moet de vijf fases doorlopen. Na deze vijf fases is de ontwikkeling nog niet af, omdat je dan op een hoger niveau verder kan komen. De Chinezen noemen deze niveaus Aarde, Mens en Hemel.

In dit boek zullen alle genoemde onderwerpen uitgebreid besproken worden. Om bepaalde teksten te verduidelijken heb ik er enige herhalingen aan toegevoegd. Daarnaast heb ik er persoonlijke belevenissen, praktijkervaringen en een vijftal dichterlijke ontboezemingen in verwerkt.

 

Kortom, dit boek beschrijft je gedrag en ontwikkeling op basis van de evolutie, met op de achtergrond een verklaring vanuit de Chinese geneeskunde, waarbij de Vijf Elementenleer als leidraad wordt genomen. Aangezien voeding bepalend is geweest voor elke verandering in de evolutie en dus ook nog steeds bepalend is voor elke fase in mijn Vijf Elementen-evolutiemodel, zal ik in dit boek de voeding eveneens uitgebreid bespreken. Verder zal in het boek duidelijk worden hoe je de Vijf Elementenleer met het evolutiemodel kan plaatsen om in je ontwikkeling te groeien en om ziektes te voorkomen.

 

Als je dit begrijpt, kan je makkelijker beredeneren wat goed of slecht voor je is. Daarnaast moet je ook goed beseffen dat elk mens anders is.

Je kan nooit helemaal gezond leven als je een ‘dieet’ volgt dat op ieders lijf geschreven is, want elk lichaam is anders en functioneert anders.

Met behulp van de Vijf Elementenleer die ik aan de evolutietheorie met haar veranderingen koppel, is het voor je - na het lezen van dit boek -  makkelijker om te begrijpen hoe jouw eigen lichaam functioneert en wat jij kan doen om gezond te blijven.